Kroužek mladých hasičů

Naše družstvo MH se jmenuje Kbelští soptíci a bylo založeno v září 2005.

Jeho činnost byla přerušena z důvodu odchodu vedoucích na vysokou školu do Ostravy. Nyní je od  září 2018 znovu obnovena činnost.

Děti se scházejí na místní hasičské zbrojnici ve Kbelích. Odborný dohled a trénink provádí vedoucí Monika Bradáčová, Kristýna Horáčková za pomoci členů jednotky JSDH Kbely.

V družstvu můžou být chlapci i děvčata.

6 -11   let – mladší

12-15  let – starší

14-18  let – dorost

Děti se pravidelně schází v úterý od 17:00 do 18:30 a učí se hasičským dovednostem a znalostem. Vše potom uplatňují při soutěžích a závodech celoroční hry Plamen. Veškerou svoji činnost zaznamenávají do kroniky. Děti také jezdí na výlety, zúčastňují se exkurzí na hasičských stanicích , navštěvují muzea atd.

Vzhledem ke zcela naplněné kapacitě kroužku mladých hasičů při SDH Kbely s politováním oznamujeme, že další nábor je do odvolání zastaven. Děkujeme za váš velký zájem a velký dík též patří řediteli ZŠ Albrechtická panu Květoslavu Přibilovi za propagaci náboru za základní škole.