Historie

Sbor dobrovolných hasičů v Praze – Kbelích patří mezi nejstarší sbory v Praze, byl založen 1. 5. 1881 na schůzi Obecního zastupitelstva, na návrh tehdejšího starosty obce Kbely. Z peněžního fondu byla zakoupena čtyřkolová stříkačka a 20 metrů hadic v ceně tehdejších 400 zlatých.

První „hasičská zbrojnice“ byla v rodinném domku u Tejneckých, kde i přes malé prostory se  zodpovědně připravovali na plnění svých prvních úkolů. Výborové, členské a slavnostní schůze sboru se konaly střídavě ve sborové místnosti u Cermanů a restauraci u Trantů. Kbelští hasiči patřili do župy Karlínské a již v té době úzce spolupracovali se Samaritány, později Červeným křížem.

Činnost sboru byla pestrá – zapojovali se do soutěží, her, zvyšovali svou odbornou způsobilost účastí na školeních, velkou tradici měly a mají dodnes jimi pořádané hasičské plesy.

Již v počátcích činnosti sboru byla věnována velká pozornost výchově mladé generace. Kbelské hasiče tak reprezentovala na soutěžích a hasičských kláních družstva děvčat i chlapů, pod vedením Josefa Horáka, Ladislava Moulise a Ladislava Kovalčíka.

Za účasti okolních sborů slavili také svá významná výročí. Jako příklad uvádíme oslavy 25. výročí založení sboru, které se uskutečnily 19. srpna 1906 pod záštitou Obecního zastupitelstva, vzácných hostů, spolků a sborů – Vinoř, Hloubětín, Kobylisy a Letňany, dále 40. výročí – 19.června 1921 za účasti sborů Hrdlořezy, Přezletice, Horní Počernice, Vinoř, Prosek, Střížkov, Smíchov, Ďáblice, Sluky, Hloubětín, Bohnice, Letňany, Vysočany, Makovice, Dolní Počernice, Třeboradice, Kyje, Brandýs nad Labem. Uspořádali také několik námětových cvičení, která měla rovněž vždy vazbu na významné události pro sbor jako např. na počest nové motorové stříkačky dne 14. září 1924 nebo k  45. výročí založení sboru dne 13. června 1926, opět za velké  účasti okolních sborů.

Ve sboru se vystřídala různá technika – čtyřkolová stříkačka zasahovala v roce 1881 u požáru Národního divadla, dále vlastnili PS 16, jejich chloubou byl Mercedes Benz L 4500 A z roku 1942. V současné době je to zejména CAS 20 Scania, dále CAS 32 na podvozku Tatry 815 a DA FORD Tranzit.

Kbelský hasičský sbor se zapojil také do záchranné činnosti, jeho členové se podíleli na likvidaci škod po povodních v letech 1890, 2002, 2006, pomáhali při zdolávání požáru na Výstavišti v Holešovicích, požáru SAPA v Praze 4 nebo požáru budovy na  autobusovém nádraží Florenc..

Počet členů sboru byl v průměru 60, včetně žen. Mezi kbelskými hasiči nechyběly významné osobnosti, na které dodnes s úctou vzpomínají. K nejváženějším patří i dnes velitel Karel Černý, který byl za svoje ryzí češství umučen v koncentračním táboře v Terezíně. Na jeho počest bylo uskutečněno dne 29. června 1946 okrskové cvičení mužů a žen, kterého se zúčastnilo několik desítek hasičských sborů.a byla odhalena na jeho domě pamětní deska (byla darována SDH Kbely – dnes umístěna v hasičské zbrojnici). Dalším nezapomenutelným členem sboru je dlouholetý kronikář Josef Vágner, otec hudebníka Karla Vágnera. Bohužel kronika sboru, kterou psal, se dnešním členům nedochovala a tak jen díky pamětníkům byly zachovány a zapsány tyto informace.

Trochu ze současnosti :

V současné době má sbor dobrovolných hasičů díky Městské části Praha 19, v čele s Pavlem Žďárským, své zázemí v krásné nové „hasičárně“, ve které je také klubovna pro mladé hasiče a dorost, v čele sboru dobrovolných hasičů stojí starosta a velitel Leoš Biskup. Spolupráce s ÚMČ Prahy 19 je na velmi dobré úrovni, o čemž vypovídá i ta skutečnost, že mezi našimi členy jsou úředníci zastupitelstva a naopak naši členové pracují v zastupitelstvu městské části Prahy 19.

Členskou základnu nyní ( k 01.2021 ) tvoří 63 členů, z toho je 40 dospělých a část z nich je zařazena v jednotce – JPO V a s okolními sbory se věnují  zásahové činnosti, vzorně se starají o svou techniku a výstroj, další se věnují především preventivní činnosti, dlouhodobě spolupracují s mimopražskými sbory – SDH Hříměždice, účastní se soutěžních klání ve „své“ kategorii, věnují se kulturní činnosti – pořádají dvakrát ročně tradiční „hasičské bály“ s velmi dobrou účastí kbelských obyvatel, ale i hostů z okolí.

K dalším členům sboru patří 23 mladých hasičů, kterým se věnují proškolení vedoucí – Monika Bradáčová, Kristýna Horáčková, Ondřej Hryzák a Vít Hryzák. Vedoucí se snaží pro „své“ děti vytvořit co nejzajímavější náplně schůzek, které jsou pravidelně každé pondělí. Každý pátek je pak dnem tréninkovým, kde si děti zvyšují podle svých schopností fyzickou kondici, tolik potřebnou na plnění úkolů daných celostátní hrou Plamen, ve které jsou zapojeni. Dětská soutěživost je využívána při různých hrách nejen v tělocvičně, ale také v hasičské klubovně a v přírodě.

Další „samozřejmostí“ se již staly výlety, návštěvy muzeí, zábavných parků, kin, sportovišť, snažíme se i o další rozvoj spolupráce s ÚMČ Prahy 19 na akcích pro širokou veřejnost. Děti jsou vedeny ke kolektivní činnosti, technickým znalostem a preventivní výchově nejen v oblasti požární ochrany.

Tak  jako v jiných velkých městech máme i my problém se zapojením dětí mezi členy – mladé hasiče. Není jednoduché děti zaujmout, když je kolem tolik lákadel – sportovní kluby, umělecké školy, zájmové organizace, kroužky na základních školách a ve školkách. A tak si do budoucna přejeme více dětí – mladých hasičů, více dorostenců a více dospělých hasičů, kteří budou udržovat a rozšiřovat tradici tohoto sboru a budou pokračovateli té ušlechtilé myšlenky, pro kterou byl sbor před 139-ti lety založen a to „bližnímu ku pomoci, bohu ku cti“.